Leiding

De kampen worden geleid door 11 enthousiaste roeiers die lid zijn van de D.S.R.V. ’Laga’.

Vijf van hen zorgen voor het eten en de avondspellen, zij zijn dus altijd op de wal en heten daarom ‘de walcommissie’. De rest van de leiding geeft les, dit zijn ‘de instructeurs’. Dit zijn altijd ervaren roeiers die veel van roeien weten en zelf ook kunnen skiffen. Op die manier kunnen zij goed les geven en blijft de veiligheid op het water gewaarborgd. Er wordt dus veel persoonlijke aandacht gegeven en ’s avonds staat er een heerlijke maaltijd klaar.

De leiding is ingedeeld in meerdere functies. Zo zijn er dus de twee groepen, instructeurs en walcommissie, maar binnen die groepen is de leiding ook ingedeeld. Binnen de walcommissie is er een ‘hoofdleiding’, ofwel HL. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de ouders en de kinderen als er iets aan de hand is. Alle ouders krijgen zijn of haar telefoonnummer mee om contact te zoeken als dit nodig is. Binnen de instructeurs is er altijd een ‘hoofdinstructeur’ ofwel een HI. Hij of zij is verantwoordelijk voor de voortgang van de koter op roeigebied. De HI zit het ‘I overleg’ voor, daarin worden elke dag alle ‘koters’ besproken en ingedeeld in roeigroepjes. Op deze manier blijft de voortgang van de ‘koter’ goed in beeld bij alle instructeurs.

‘Koters’ is op het jeugdroeikamp hét woord voor de jongens en meiden die meegaan op kamp, om de informatie volledig te maken.

Er zijn elke week minimaal twee leiding aanwezig die een EHBO/BHV cursus hebben gevolgd.

white gradient